Banen voor lageropgeleiden in de techniek

De ontwikkelingen in verschillende techniekbranches lopen uiteen. Over het algemeen laat de technische sector groei zien in 2014 en ook in 2015 verwacht men dat deze groei doorzet. Goed nieuws, de kansen op een baan in de techniek zijn daardoor zeer positief. Onderzoek wijst echter uit dat er de laatste jaren weinig animo voor technische studies is. De overheid heeft campagne gevoerd met als doel om studenten te stimuleren voor een technische opleiding te kiezen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding is flink toegenomen. Daar zijn de scholen heel blij mee, zou je zeggen. Scholen hebben echter te kampen met te weinig labruimte en onderwijzend personeel. Hierdoor zijn de scholen genoodzaakt een numerus fixus in te stellen voor verschillende technische opleidingen. Dit betekent dat studenten middels een loting toegelaten worden, met als gevolg dat de scheve trend almaar doorzet.

Mismatches en hogere eisen

Het aantal vacatures in de techniek neemt sterk toe maar op dit moment is het aantal gekwalificeerde werkzoekenden dus te laag. Dit komt ook omdat het gros van de studenten die geworven zijn middels de campagne hun studie nog niet hebben afgerond. Het UWV waarschuwt dan ook voor een mismatch op de technische arbeidsmarkt. Bovendien stellen werkgevers, door de automatisering op de arbeidsmarkt, steeds hogere eisen aan werknemers, terwijl het aantal hoger opgeleiden nog niet op peil is. De kansen voor lager opgeleiden nemen hierdoor sterk af, waardoor zij vaker aan de slag gaan op lager niveau.

De technische uitzendkracht

De technische sector biedt naast banen voor hoger opgeleiden ook arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden in allerlei branches; van dakdekker tot schilder en van automonteur tot betontimmerman. Als u op zoek bent naar een baan in de technische sector heeft u de mogelijkheid om bij een bedrijf of bij een uitzendbureau aan de slag te gaan. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Ten tijde van crisis geven veel organisaties de voorkeur aan uitzendkrachten omdat zij contracten op kunnen zeggen wanneer dat nodig is. Dit biedt uitkomsten voor werkzoekenden, er zijn meer banen beschikbaar voor lager opgeleiden in de uitzendbranche.

Een goed voorbeeld van een uitzendbureau in de technische, bouw en automotive sector is Haldu Groep. Dit gespecialiseerde uitzendbureau heeft meer dan 10 jaar ervaring en stelt hoge eisen aan zijn technisch personeel. Bekijk de website en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen.