Digitaliseren van uw bestanden

Er zijn tal van instellingen en bedrijven met verschillende archieven. In deze archieven is tal van data opgeslagen. De data is van waarde voor het bedrijf, maar is het wel zo veilig opgeslagen. Een papieren document verslechterd door de jaren heen en wordt minder goed leesbaar. Niet alleen de veroudering van documenten is slecht voor de kwaliteit, de documenten kunnen ook verloren gaan bij brand- en waterschade. Het digitaliseren van bestanden is dan ook sterk aan te raden om te voorkomen dat de data verloren gaat. De digitalisering van de documenten is een intensief proces, maar de technologie maakt het mogelijk om documenten binnen een korte periode te digitaliseren.

Digitalisering is interessant voor tal van bedrijven. Binnen de volgende branches zijn grote archieven aanwezig en is digitalisering een pré:

  • Culturele instellingen en bibliotheken

Culturele instellingen en bibliotheken hebben verschillende documenten in beheer, denk aan dia’s en negatieven. Digitalisatie maakt de documenten makkelijk opvraagbaar en dus toegankelijker om in te zien.

  • Industrie en handel

Binnen de industrie en handel kan enorm veel tijd worden bespaard door documenten te digitaliseren. Er zijn nog veel, met name grotere, bedrijven die de archieven raadplegen. De digitalisatie van documenten levert niet alleen tijdswinst op, maar ook een kostenbesparing voor de lange termijn.

  • Musea

Musea bezitten verschillende waardevolle collecties. De digitalisatie van deze documenten zorgt ervoor dat deze nooit verloren gaan. Digitalisatie vereeuwigd het document, zelfs al het origineel verloren is gegaan.

  • Overheid en gemeenten

De overheid en gemeenten hebben tal van documenten met verschillende doeleinden. De gemeentegebouwen beschikken dan ook over grote archieven, een klus van jewelste om uit te zoeken en de documenten op te vragen. Voor deze sector is digitalisatie dan ook ideaal om de efficiëntie aanzienlijk te verhogen.

  • (Hoge)scholen en Universiteiten

Archieven op scholen en universiteiten hebben verschillende doeleinden. Studiemateriaal en verschillende onderzoeken zijn terug te vinden in deze archieven. Digitalisatie van deze archieven maken onderzoeken inzichtelijk en zorgen ervoor dat deze nooit verloren zullen gaan. De nodige stappen op het gebied van digitalisatie zijn gezet, maar er is nog voldoende te verbeteren binnen het onderwijs.

  • Ziekenhuizen
    Ziekenhuizen hebben veel patiëntendossiers. Een digitaal dossier is vele malen efficiënter en de patiënten informatie is direct in te zien voor de arts en aan te passen naar de huidige situatie.

Het digitaliseren van bestanden levert tal van voordelen op. GMS is een bedrijf dat is gespecialiseerd in digitalisatie en heeft dan ook de nodige ervaring opgebouwd. Digitalisatie van archieven gebeurd dan ook in steeds meer branches en bij steeds meer bedrijven.