Gezondheid

Hoe ga je om met het lerarentekort?

De grootste uitdaging in het Nederlandse onderwijs van dit moment is het lerarentekort. Het lukt maar niet om genoeg leraren te vinden, en dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Tegelijkertijd is het een vicieuze cirkel: de leerlingen blijven bestaan, dus het pensioen van een leraar betekent simpelweg dat het werk van de overgebleven leraren zwaarder wordt. Dit zorgt ervoor dat minder jongeren ervoor kiezen om naar de PABO te gaan, waardoor er weer minder nieuwe leraren bij komen, waardoor het werk nog zwaarder wordt, en ga zo maar door. Meer geld van de overheid lijkt maar niet te komen, dus zijn er andere oplossingen nodig.

Hoe verlaag je de werkdruk?

Lonen verhogen om zo meer leraren aan te trekken gaat helaas nog niet, dus zul je de werkdruk op leraren moeten verlagen waardoor leraar een aantrekkelijker beroep wordt. Maar hoe verlaag je de werkdruk? De meest gehoorde klacht onder leraren is dat ze de tijd niet krijgen om les te geven. De beste manier om ervoor te zorgen dat die tijd er is is ervoor zorgen dat leraren minder bezig zijn met accountantswerk. Vertrouw in de expertise van leraren en laat ze lessen voorbereiden, je hoeft echt niet zoveel toetsen af te nemen. Bovendien geeft de vergrote verantwoordelijkheid een goed gevoel bij leraren, waardoor het beroep aantrekkelijker wordt.

De invloed op de kwaliteit is groot

Het lerarentekort heeft veel invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Het niveau van begrijpend lezen is onder Nederlandse leerlingen simpel dramatisch laag. Dit heeft er deels mee te maken dat begrijpend lezen moeilijk in een hokje te plaatsen is: het staat immers niet op zichzelf maar is deel van alle andere vakken. Door leraren meer invloed op het lesprogramma te geven kunnen zij begrijpend lezen beter aan laten sluiten bij wat op dat moment onder de leerlingen leeft, waardoor het begrijpend lezen zowel beter als efficiënter zal gaan.

admin
the authoradmin

Geef een reactie