Economie

Je bedrijf naar een hoger niveau tillen

Recessie in Nederland

Ondernemen betekent kansen zien, continue verbeteren en blijven ontwikkelen. Professionele bedrijfsvoering straalt vertrouwen uit naar medewerkers en klanten.  Daar zijn verschillende tools voor in de markt, welke je als ondernemer kan helpen. Een certificering is een eerste stap. In dit artikel beschrijf ik waarom je met een certificering je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.  

Een gecertificeerd bedrijf straalt vertrouwen uit.

Met een certificering laat je zien dat je je zaken op orde hebt en de kwaliteit serieus neemt, zowel voor je klanten als voor je medewerkers. ISO 9001 heeft een heel hoofdstuk gewijd aan goed leiderschap. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid en het motiveren van continue verbeteren voor de medewerkers en het bedrijf. Voor medewerkers zijn dit belangrijke onderwerpen voor goed werkgeverschap. 

Continue verbeteren is innoveren

Innoveren, groeien en meebewegen met de ontwikkelen zijn belangrijke kenmerken van een succesvol bedrijf. Om je klanten en medewerkers goed te servicen moet je meegaan met de ontwikkelingen in de markt. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan dat je hoog inzet op ontwikkelen en verbeteren. Dit is namelijk een belangrijk toetscriteria voor het behalen van het certificaat. 

Met goede werkafspraken creëer je rust en duidelijkheid

Bedrijven met een goed basis zijn in staat om snel en efficiënt te reageren op de veranderingen in de markt. Goede werkafspraken en heldere instructies zorgen ervoor dat je minder fouten maakt en dat minder zaken dubbel worden uitgevoerd. 

 Lagere kosten door meer structuur

Uiteindelijk verminderen de faalkosten, doordat je efficiënter gaat werken volgens bepaalde processen. Door het continue evalueren en oplossen van problemen voorkom je faalkosten en verbeter je de huidige processen. 

Daarmee is de cirkel rond. Je zet in op het verbeteren van de huidige bedrijfsvoering. Wanneer deze basis goed staat zijn klanten en medewerkers meer tevreden, wat uiteindelijk ook weer nieuwe klanten aantrekt. Een doorlopend groeiproces waar ieder zijn steentje aan bijdraagt. 

Bron: https://eikcertificering.nl/ 

admin
the authoradmin

Geef een reactie