wetenschap

Levensduur beton, wat moet je erover weten?

Tegenwoordig is het zo dat constructies op die manier worden ontworpen dat ze langdurig mee kunnen gaan. In het merendeel van de gevallen is er dan ook sprake van een levensduur van tussen de 50 en 100 jaar. Verscheidene van de civiele constructies die zijn terug te vinden in Nederland zitten ondertussen over de helft van hun levensduur. Voor sommigen geldt zelfs dat ze de volledige vooropgestelde levensduur al hebben bereikt. Het vervangen van constructies is uiteraard zeer duur waardoor het zinvol kan zijn om te weten of de levensduur verlengen tot de mogelijkheden behoort. Onder meer een langere levensduur beton zou interessant kunnen zijn.

Verduurzamen van beton

Voor de bouw geldt dat ze een belangrijke en zelfs een cruciale rol speelt bij het realiseren van klimaatdoelen. De bouwsector staat er in ons land dan ook om bekend goed te zijn voor de helft van alle grondstofgebruik. Bovendien is de sector verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van het energieverbruik evenals een derde van de volledige hoeveelheid aan CO2-uitstoot. Omdat ongeveer de helft van de gebruikte bouwmaterialen beton is spreekt het voor zich dat er veel winst te halen valt uit het verlengen van de levensduur beton evenals uit ze duurzamer te maken.

Beperkt gebruik van duurzame(re) betonsoorten

Op dit moment is het zo dat duurzame(re) betonsoorten nog niet op grote schaal worden ingezet. Dit als gevolg van het feit dat toepassing in betonconstructies complex is. Enerzijds is een verandering gaande voor wat het beton betreft dat we al lange tijd kennen en anderzijds worden er steeds meer eisen gesteld. Voor een constructie geldt namelijk dat ze vandaag de dag niet alleen over een betaalbare kostprijs moet beschikken en veilig moet zijn, daarnaast moet de levensduur beton ook over een duurzaam karakter beschikken en moet ze (bij voorkeur) circulair zijn.

22 miljoen ton steenachtig afval op jaarbasis

Elk jaar opnieuw is het zo dat er ongeveer 22 miljoen ton aan steenachtig afval vrijkomt door sloop. Op dit moment geldt dat er hiervan zo’n 2 miljoen ton wordt hergebruikt. Dit terwijl er op jaarbasis wel 33 miljoen nieuw beton wordt geproduceerd. Volgens TNO is het zo dat de zogenaamde MIMO-aanpak ondersteuning kan bieden in het afwegen evenals optimaal inzetten van hergebruik en recyclage uitbouw- evenals sloopafval.

Wanneer er een optimalisatie van hergebruik kan worden gerealiseerd, ook voor het reduceren van CO2, komen er dankzij MIMO twee belangrijke strategie├źn in beeld. Zo kan er sprake zijn van een volledig hergebruik van elementen afkomstig uit de bestaande betonconstructies. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van gemalen metselwerkpuin waardoor er naar schatting zo’n 0,75 tot 1,20 miljoen ton aan CO2 op jaarbasis kan worden gereduceerd. Zowel de duurzaamheid als levensduur beton zijn duidelijk twee zaken die zonder meer onze aandacht verdienen.

Nauwkeurige inschatting van de levensduur van betonconstructies

De levensduur betonconstructie wordt altijd op een bepaalde manier ingeschat. Niet zelden gebeurt deze inschatting niet nauwkeurig (genoeg). Door gebruik te maken van beproefde methodes kan ervoor worden gezorgd dat de levensduur nauwkeuriger kan worden ingeschat. Op deze manier wordt niet alleen voorkomen dat constructies vroegtijdig en onnodig worden vervangen, daarnaast spreekt het ook voor zich dat er op deze manier veel kosten kunnen worden uitgespaard op extra bouwmaterialen.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord