EconomieTrendswetenschap

Onderzoek naar waterbeheer van de toekomst

waterbeheer

Wetenschappelijk onderzoek moet duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn met waterbeheer in de toekomst. Vooral het onderzoek naar productiesystemen die om kunnen gaan met de ontwikkelingen van het klimaat zijn hierin heel belangrijk. De waterschappen en andere belanghebbenden bij waterbeheer moeten hier dan ook een leidende rol in spelen. Er wordt nog gezocht naar voorstellen waar het onderzoek zich allemaal op moet richten. Er is een bedrag van zo’n zes miljoen euro voor beschikbaar. De onderzoeken waarnaar gekeken wordt, moeten ook passen in een groter geheel. Kennis en innovatie moeten daarbij dan ook voorop blijven staan. Dit vraagt om de nodige samenwerking tussen partijen.

Bijdragen aan de doelstellingen

Het is belangrijk dat de onderzoeken bijdragen aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de kennis- en innovatieagenda landbouw, voedsel en water. Daarom is het ook zo dat de onderzoeken over het algemeen interdisciplinair zijn. Zo wordt niet alleen gekeken naar waterbeheer. Ook wordt gekeken naar productiesystemen voor land- en tuinbouw. Daarnaast is bijvoorbeeld het systeem van water en bodem van belang. Ook de maatschappelijke kant van innovaties op het gebied van waterbeheer mag niet vergeten worden. Al deze verschillende aspecten worden meegenomen wanneer naar voorstellen voor onderzoek wordt gekeken. Op die manier moeten dan ook de beste mogelijkheden voor innovatie naar voren komen.

Theorie en praktijk verkennen

Het is belangrijk dat alle terreinen zoals hiervoor genoemd worden verkend in onderzoeksprojecten. Bij voorkeur moet dit ook gebeuren in één project. Op die manier is dan ook veel kennis op te doen. Het is belangrijk dat er zowel naar theorie wordt gekeken, als naar de praktijk. Zowel fundamenteel onderzoek als praktijkonderzoek is daarom van belang. Op die manier worden oplossingen gevonden. De opgaven waar de Nederlandse maatschappij voor staat, nu en in de toekomst, moeten van alle kanten bekeken worden om zo goed mogelijk tot oplossingen te komen. Al deze zaken moeten dan ook in de voorstellen die worden gedaan terugkomen bij het indienen ervan.

Het zoeken van samenwerking

Het is ook belangrijk dat er op zoek wordt gegaan naar samenwerking. Vooral door een consortium te vormen is te zorgen dat alle kanten goed verkend worden. Op die manier is dan ook het meest te bereiken. Dat betekent dat kennisinstituten en universiteiten hierin de leidende rol moeten spelen. Al is het wel zo dat juist waterschappen en andere organisaties met betrekking tot waterbeheer een belangrijke rol spelen op dit thema en daardoor dus ook onderdeel van het geheel moeten zijn. Dit kan tot interessante inzichten leiden. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Vier mogelijke projecten

De wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot waterbeheer dat klimaatbestendig is in de toekomst, mogen rekenen op een bijdragen van zo’n anderhalf miljoen euro. Met een totaal budget van zes miljoen zou dit dus tot minimaal vier mogelijke projecten moeten leiden. Al kunnen dit er natuurlijk ook meer zijn wanneer met een kleiner budget de doelstellingen van de wetenschappelijke onderzoeken te bereiken zijn. Het is dan ook interessant om te zien op welke manier de mogelijkheden benut worden. De resultaten moeten uiteindelijk leiden tot sterke innovaties en vernieuwingen. Alleen al om die reden is er dus ook veel te verwachten. In de komende periode moeten de voorstellen volledig worden ingediend.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord