EconomieFinancieelGezondheid

Versneld naar werk voor werkgevers én werknemers

re-integratie

Valt één van je medewerkers uit door ziekte of overbelasting? Dit is vervelend voor alle partijen. De gezondheid van de medewerker staat voorop en je gunt hem een zo snel mogelijk herstel. Als snel duidelijk is, dat de medewerker niet meer kan terugkeren in zijn oude functie gaan jullie samen op zoek naar een functie waar de medewerker wel op zijn plaats is. Deze trajecten zijn vaak tijdsintensief en leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Met het mobiliteitsprogramma versneld naar werk kom je wel tot een succesvolle re-integratie met bevredigend resultaat voor alle partijen.

Ontlasting voor de werkgever

Heb je te maken met een medewerker die langdurig is uitgevallen, dan schakel je verschillende soorten expertise in. De medewerker bezoekt de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Daarnaast voer je zelf gesprekken met hem over het verloop van zijn herstel. Als de medewerker niet terug kan keren in zijn huidige functie geeft de arbeidsdeskundige een advies. De praktische vertaling hiervan naar concrete werkzaamheden binnen je organisatie is lastig. Door inzet van het mobiliteitsprogramma versneld naar werk haal je expertise in huis. Deze expertise zorgt ervoor dat het proces een stuk efficiënter verloopt en met een beter resultaat.

Versneld naar werk betekent echt werken aan je re-integratie

Dit mobiliteitsprogramma kent verschillende voordelen voor jou als werkgever en ook voor de werknemer heeft dit traject veel voordelen. Als je als werknemer uitvalt op je werk en langdurig thuis komt te zitten, breekt een periode van onzekerheid aan. Je werkt aan je herstel en probeert er lichamelijk en of geestelijk weer bovenop te komen. De knagende onzekerheid over je werksituatie helpt niet mee bij je herstel. Met het mobiliteitsprogramma versneld naar werk krijg je snel duidelijkheid over je re-integratietraject waardoor je ook weer sneller kan beginnen met re-integreren. Je wordt goed begeleid tijdens het hele proces zodat je minder gauw terugvalt. Door je snellere re-integratie kan je de salaris terugval in geval van ziekte vermijden. Of de periode waarin je te maken krijgt met deze terugval beperken.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord