EconomieFinancieelGezondheid

Weer aan de slag met Spoor 2 re-integratie

re-integratie

Medewerkers vallen uit door ziekte en zijn vaak weer snel op de been. Helaas zal je als werkgever ook te maken krijgen met medewerkers waarbij dat niet het geval is. Deze medewerkers zijn langdurig ziek en daarom schakel je een arbeidsdeskundige in voor advies. Uit dit advies kan blijken, dat een medewerker ook niet meer in staat is om in zijn oude functie terug te keren. Dit kan ook duidelijk worden na het eerste ziektejaar. Deze situatie is zowel voor jou als werkgever als voor de medewerker vervelend. Met Spoor 2 re-integratie vergroot je de kans, dat de medewerker weer aan de slag gaat.

Wat is Spoor 2 re-integratie?

Met het Mobiliteitsprogramma Spoor 2 wordt de medewerker begeleid richting duurzame inzet op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase van mobilisering is alles er op gericht om de medewerker weer met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken. Langdurig ziek zijn gaat je niet in de koude kleren zitten en definitief afscheid nemen van je oude functie kan moeilijk zijn. In deze fase gaat een mobiliteitsexpert met de medewerker in gesprek. Deze gesprekken zijn gericht op coaching en ook wordt samen met de medewerker nagegaan wat de medewerker nog wél kan en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. In de bemiddelingsfase wordt volop ingezet op bemiddeling naar werk. Een arbeidsmakelaar ondersteunt je medewerker hierbij. Ook wordt de medewerker geholpen bij netwerken en solliciteren en ontvangt hij dagelijks vacatures.

De voordelen van Spoor 2 re-integratie voor de werkgever

Begeleiden van langdurig zieke medewerkers kost veel tijd. Door inzet van de specialisten van het Mobiliteitsprogramma Spoor 2 word je ontzorgd én wordt er sneller resultaat bereikt. Instroom in de WGA kan zo worden voorkomen. Ook het risico op loonsanctie verlaag je aanzienlijk, omdat je op deze manier volgens de richtlijnen van het UWV voldoende inspanning levert tijdens het traject. Met Spoor 2 re-integratie kan je over en weer op een goede manier de arbeidsrelatie beëindigen.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord